Training Collectieve Opmerkzaamheid

Een belangrijke kerntaak van een museum is de veiligheidszorg. Een museum heeft te maken met wettelijke verplichtingen en regelgeving omtrent veiligheid voor haar bezoekers, medewerkers, collectie en gebouw(en). Daarom is veiligheidszorg een belangrijke kerntaak van een museum. Vanuit deze kerntaak worden plannen ontwikkeld en geschreven op het gebied van veiligheid. Hoe om te gaan met brand, wateroverlast, vandalisme of diefstal. Dit wordt vertaald en geborgd in diverse plannen zoals BHV, CHV, Beveiliging en het Bedrijfsnoodplan.

Men heeft dus vastgelegd hoe er gereageerd dient te worden bij calamiteiten en incidenten. Men reageert dus achteraf oftewel men reageert reactief. Het is wenselijk en mogelijk dat medewerkers al in een vroegtijdig stadium weten te reageren zodat een calamiteit of een incident juist kan worden voorkomen. Dit noemen we proactief handelen. Art Salvage heeft daarom de training Collectieve Opmerkzaamheid toegevoegd aan zijn opleidingsaanbod. Proactieve medewerkers kunnen vanuit hun proactieve houding gebeurtenissen beïnvloeden waardoor calamiteiten en incidenten kunnen worden voorkomen.

Collectieve Opmerkzaamheid is een zaak voor iedereen en is niet alleen voorbehouden aan de medewerkers die belast zijn met de beveiliging van het museum. Veiligheidszorg doen we met elkaar! De training Collectieve Opmerkzaamheid is gebaseerd op de principes van Predictive Profiling en geschikt voor alle medewerkers die werkzaam zijn in de museale sector. De training leert je een pro-actieve beveiligingsmethodiek aan, die gericht is op het signalering van afwijkend/verdacht gedrag. En om dit afwijkende/verdachte gedrag te beoordelen en eventuele dreigingen te ontkrachten.  In de training Collectieve Opmerkzaamheid maak je ook kennis met Security Questioning en Red Teaming.

Na deze training is de cursist in staat:

  • Te denken vanuit het oogpunt van zijn opponent
  • Verdachte indicatoren te herkennen in relatie tot zijn  werkomgeving, het museum
  • De basisprincipes van Security Questioning te gebruiken
  • Een dreigingsassesment te kunnen maken van een mogelijk gevaarlijke situatie

Doelstelling Collectieve Opmerkzaamheid (Predictive Profiling)

De methodiek van Predictive Profiling richt zich op het actief ontdekken van de voorbereidende stappen die voorafgaan aan bij criminele handelingen. Bij ontdekking van mogelijke voorbereidingen kunnen er direct proactief maatregelen worden genomen zodat de beoogde uitvoering van de opponent onmogelijk wordt gemaakt.

Training en zijn omvang

Collectieve Opmerkzaamheid  voegt dus iets toe aan de al aanwezige OBE maatregelen..

De opleiding Collectieve Opmerkzaamheid is verdeeld in twee niveaus.

  • De eendaagse training geeft de cursist inzicht in het bergip Collectieve Opmerkzaamheid gebaseerd op de principes van Predictive profiling, voorlichtings niveau
  • Na afronding van de twee daagse training is de cursist  in staat om verdachte personen en situaties te herkennen en hierop adequaat te reageren, operationeel niveau

Lesgever

Gerard Elshoff

Gérard Elshoff

Gérard heeft een security achtergrond bij het ministerie van Justitie & Veiligheid en heeft ruim 13 jaar in de functie van Hoofd Beveiliging in diverse musea gewerkt waaronder Teylers Museum, Van Gogh Museum en Het Rembrandthuis. Trainingen geven is zijn passie en daarom heeft hij twee jaar geleden de overstap naar het trainersvak gemaakt. Hij is verbonden aan het Ministerie van Justitie & Veiligheid en geeft daarnaast trainingen bij Art Salvage.

Gérard is betrokken geweest bij de ontwikkeling en implementatie van Predictive Profiling, het herkennen van afwijkend gedrag in de museale sector. Die heeft hij onder andere in het Van Gogh Museum toegepast. Art Salvage heeft deze methodiek inmiddels ook in zijn opleidingspakket opgenomen.

07 oktober 2021
14 oktober 2021

Collectieve Opmerkzaamheid – 2 dagen

Een belangrijke kerntaak van een museum is de veiligheidszorg. Een museum heeft te maken met wettelijke ...

10:00 am - 12:00 am
Lange Winkelhaakstraat 26 2060 Antwerpen
View Details
08 oktober 2021
14 oktober 2021

Collectieve Opmerkzaamheid – 2 dagen

Een belangrijke kerntaak van een museum is de veiligheidszorg. Een museum heeft te maken met wettelijke ...

All Day
Lange Winkelhaakstraat 26 2060 Antwerpen
View Details
09 oktober 2021
14 oktober 2021

Collectieve Opmerkzaamheid – 2 dagen

Een belangrijke kerntaak van een museum is de veiligheidszorg. Een museum heeft te maken met wettelijke ...

All Day
Lange Winkelhaakstraat 26 2060 Antwerpen
View Details
10 oktober 2021
14 oktober 2021

Collectieve Opmerkzaamheid – 2 dagen

Een belangrijke kerntaak van een museum is de veiligheidszorg. Een museum heeft te maken met wettelijke ...

All Day
Lange Winkelhaakstraat 26 2060 Antwerpen
View Details
11 oktober 2021
14 oktober 2021

Collectieve Opmerkzaamheid – 2 dagen

Een belangrijke kerntaak van een museum is de veiligheidszorg. Een museum heeft te maken met wettelijke ...

All Day
Lange Winkelhaakstraat 26 2060 Antwerpen
View Details
12 oktober 2021
14 oktober 2021

Collectieve Opmerkzaamheid – 2 dagen

Een belangrijke kerntaak van een museum is de veiligheidszorg. Een museum heeft te maken met wettelijke ...

All Day
Lange Winkelhaakstraat 26 2060 Antwerpen
View Details
13 oktober 2021
14 oktober 2021

Collectieve Opmerkzaamheid – 2 dagen

Een belangrijke kerntaak van een museum is de veiligheidszorg. Een museum heeft te maken met wettelijke ...

All Day
Lange Winkelhaakstraat 26 2060 Antwerpen
View Details
14 oktober 2021

Collectieve Opmerkzaamheid – 2 dagen

Een belangrijke kerntaak van een museum is de veiligheidszorg. Een museum heeft te maken met wettelijke ...

12:00 am - 4:00 pm
Lange Winkelhaakstraat 26 2060 Antwerpen
View Details
23 december 2021
30 december 2021

Collectieve Opmerkzaamheid – 2 dagen

Een belangrijke kerntaak van een museum is de veiligheidszorg. Een museum heeft te maken met wettelijke ...

10:00 am - 12:00 am
Lange Winkelhaakstraat 26 2060 Antwerpen
View Details
24 december 2021
30 december 2021

Collectieve Opmerkzaamheid – 2 dagen

Een belangrijke kerntaak van een museum is de veiligheidszorg. Een museum heeft te maken met wettelijke ...

All Day
Lange Winkelhaakstraat 26 2060 Antwerpen
View Details
25 december 2021
30 december 2021

Collectieve Opmerkzaamheid – 2 dagen

Een belangrijke kerntaak van een museum is de veiligheidszorg. Een museum heeft te maken met wettelijke ...

All Day
Lange Winkelhaakstraat 26 2060 Antwerpen
View Details
26 december 2021
30 december 2021

Collectieve Opmerkzaamheid – 2 dagen

Een belangrijke kerntaak van een museum is de veiligheidszorg. Een museum heeft te maken met wettelijke ...

All Day
Lange Winkelhaakstraat 26 2060 Antwerpen
View Details
Geen evenementen gevonden!
Meer laden