Training Asbest naar Gevaarlijk erfgoed

Het doel van onze training asbest is het creëren van bewustwording rond de gevaren binnen erfgoed. MAAR wist u dat er meer gevaren waren dan enkel asbest? Meer en meer komen depotbeheerders in contact met gevaarlijk erfgoed. Denk hierbij aan toxische objecten, kwik, arseen, nitraat en zelfs radioactief materiaal.

Daarom dat wij onze training voor u uitbreiden!

 

Gevaarlijk erfgoed
Bewustwording creëren 

Tijdens deze dagopleiding zullen wij u de ins en outs meegeven rond het herkennen van potentieel gevaarlijke objecten die u in uw collectie kan hebben dan wel binnenkrijgen.

Dankzij de ontwikkelingen tijdens de industriële revolutie ontstaan nieuwe materialen die later schadelijk bleken voor de volksgezondheid. Die toxische stoffen kunnen ook in kunstwerken zitten, maar hoe gaan we om met deze voorwerpen? Ze maken deel uit van onze geschiedenis, onze industriële geschiedenis maar we mogen bezoekers en onszelf niet blootstellen aan de mogelijke risico’s.

  • Welke ontwikkelingen zijn gevaarlijk?
  • Tot nog toe weinig is er weinig onderzoek naar verricht, maar dit zal uitdagingen bieden naar de toekomst toe.
  • Je kan als beheerder van deze collectiestukken worden blootgesteld aan deze stoffen.

Al deze nieuwe uitdagingen zullen kritisch benaderd worden binnen deze training. U krijgt inzicht in de mogelijke gevaren bij erfgoedcollecties, hoe u deze gevaren kan herkennen, welke preventieve maatregelen best ondernomen worden voor de eigen veiligheid maar ook voor derden. En nog veel meer!

BELANGRIJK: Niet alleen museale collecties, maar ook wetenschappelijke en studiecollecties komen aan bod. 

Geen evenementen gevonden!