Restauratie

Het restaureren van een voorwerp gaat verder dan conserveren. Daar waar conservatie streeft naar het behoud van het object, gaat restauratie een stap verder: bij restauratie wordt het object tot op zekere hoogte hersteld en ‘mooier gemaakt’ dan het voor de restauratie was.

Etisch

Gespecialiseerd

Innovatief

Art Salvage bvba nam zijn intrek in een bedrijfspand in de rand van Antwerpen met vele uitvalswegen dat makkelijk bereikbaar is met het openbaar vervoer. Bij de inrichting van het atelier werd ingezet op beveiliging, klimaatbeheersing en luchtzuivering.

Restauratie bij Art Salvage

Elke restauratie begint met een diagnose, waarbij we de aard en omvang van de schade beoordelen aan de hand van een optisch onderzoek. U ontvangt na deze beoordeling een vrijblijvend advies, restauratie-plan en een overzicht van kosten. Pas na dit eerste onderzoek en na overleg met de opdrachtgever gaan we effectief aan de slag met de restauratie. Uw kostbare werk is tijdens de werkzaamheden ten alle tijde verzekerd (zie onze algemene voorwaarden voor meer informatie).

Een restauratieplan kan bestaan uit:

  • Schoonmaken door verwijderen van oppervlaktevervuiling
  • Verwijderen van oude & vergeelde vernislagen
  • Consolidatie & verlijming van scheuren & breuken
  • Het aanvullen van gaten & scheuren
  • Retoucheren van beschadigingen
  • Advies over de klimatologische omstandigheden van de ruimte waar uw kunstwerk hangt.

Tijdens de restauratie worden foto’s gemaakt van de verschillende stadia. Deze krijgt u na afloop, samen met een restauratierapport.

De behandeling wordt uitgevoerd conform de ethische code van de European Confederation of Conservator – Restorers’ Organisation (E.C.C.O.) welke steunt op drie principes;

Disciplines

Weerspiegelt de prijs van een kunstwerk de restauratiekosten?

Kunst wordt om verschillende redenen gerestaureerd, of het om sentimentele redenen of om de waarde. Terwijl een familieportret of een dierbaar ornament om persoonlijke of historische redenen kan worden hersteld, kan een olieverfschilderij of beeldhouwwerk worden gerestaureerd om het financiële aspect te behouden en bewaren, of om waarde toe te voegen wanneer het wordt geveild of te koop wordt aangeboden.

Ongeacht de reden voor restauratie of de waarde van het kunstwerk, hetzelfde niveau van expertise en vaardigheid zal worden besteed aan het restaureren en het conserveren ervan. Onze restauratoren hebben jarenlange training op universitair niveau om ervoor te zorgen dat het veilig wordt hersteld. 

Het restaureren van kunstwerken is vaak een tijdrovende taak, waarbij veel elementen van de conservering weken in beslag nemen vanwege hun delicate karakter.

Als wij u kunnen helpen met advies en/of restauratie van kunstwerken die schade hebben geleden, aarzel dan niet om contact op te nemen.