Restauratie

Het restaureren van een voorwerp gaat verder dan conserveren. Daar waar conservatie streeft naar het behoud van het object, gaat restauratie een stap verder: bij restauratie wordt het object tot op zekere hoogte hersteld en ‘mooier gemaakt’ dan het voor de restauratie was.

Etisch

Gespecialiseerd

Innovatief

Art Salvage bvba nam zijn intrek in een bedrijfspand in de rand van Antwerpen met vele uitvalswegen dat makkelijk bereikbaar is met het openbaar vervoer. Bij de inrichting van het atelier werd ingezet op beveiliging, klimaatbeheersing en luchtzuivering.

Restauratie bij Art Salvage

Elke restauratie begint met een diagnose, waarbij we de aard en omvang van de schade beoordelen aan de hand van een optisch onderzoek. U ontvangt na deze beoordeling een vrijblijvend advies, restauratie-plan en een overzicht van kosten. Pas na dit eerste onderzoek en na overleg met de opdrachtgever gaan we effectief aan de slag met de restauratie. Uw kostbare werk is tijdens de werkzaamheden ten alle tijde verzekerd (zie onze algemene voorwaarden voor meer informatie).

Een restauratieplan kan bestaan uit:

  • Schoonmaken door verwijderen van oppervlaktevervuiling
  • Verwijderen van oude & vergeelde vernislagen
  • Consolidatie & verlijming van scheuren & breuken
  • Het aanvullen van gaten & scheuren
  • Retoucheren van beschadigingen
  • Advies over de klimatologische omstandigheden van de ruimte waar uw kunstwerk hangt.

Tijdens de restauratie worden foto’s gemaakt van de verschillende stadia. Deze krijgt u na afloop, samen met een restauratierapport.

De behandeling wordt uitgevoerd conform de ethische code van de European Confederation of Conservator – Restorers’ Organisation (E.C.C.O.) welke steunt op drie principes;

De behandeling dient in principe reversibel te zijn. De restaurator maakt gebruik van producten, materialen en technieken die geen schade toebrengen aan het cultureel erfgoed en welke specifiek ontworpen zijn voor restauratiedoeleinden. De interventie mag verder onderzoek en latere behandelingen niet in de weg staan.

De restaurator heeft respect voor het unieke karakter van het kunstwerk en zijn oorspronkelijke materialen. De ingrepen worden tot een strikt minimum beperkt en de behandeling dient niet verward te worden met vernieuwing of reconstructie.  

De restaurator heeft respect voor de integriteit van het kunstwerk. De ingrepen dienen visueel vanop korte afstand, of onder UV-licht herkenbaar te zijn. 

Disciplines

Contact

Wij willen steeds de hoogst mogelijke kwaliteit aanbieden aan onze klanten. Dit doen we door onder andere het verder ontwikkelen van onze vaardigheden door bijvoorbeeld het volgen van bijkomende opleidingen/studiedagen. Ook trachten we steeds op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen in het conservatiewerkveld.

Voor al uw vragen over de restauratie van werken van diverse materialen, kan u steeds contact met ons opnemen, om samen de mogelijkheden te bekijken. Hier een kleine kijk in onze services voor het conserveren en restaureren;