Schilderijenatelier

Art Salvage heeft jaren ervaring op het gebied van conservering en restauratie van schilderijen. Wij helpen u hierin dan ook graag verder. We specialiseren ons in zowel klassieke als moderne kunstwerken. De drager van het kunstwerk kan variëren van doek en paneel tot koper.

De expertisewaaier van Art Salvage geeft ook de mogelijkheid om u te adviseren omtrent het bewaren, hanteren, ophangen en presenteren van uw schilderij.

Onderzoek

Vooraf aan de restauratie ondergaat elk werk een optisch onderzoek waarvan de resultaten gebruikt worden als basis voor een onderbouwd voorstel tot conservering en/of restauratie.  Dit wordt o.a. gedaan met de microscoop of met de Artist Camera.

Microscopisch onderzoek:

Onder de stereomicroscoop kunnen we bepalen uit hoeveel verschillende lagen, al dan niet origineel, het schilderij is opgebouwd. Dit geeft een inzicht op de schildertechniek die de kunstenaar hanteerde bij het vervaardigen van het schilderij.

Ultravioletfluorescentie:

Een belangrijk onderdeel van een optisch onderzoek is het gebruik van een UV-lamp. Door middel van ultraviolet licht worden oude restauratiebehandelingen, zoals retouches en overschilderingen, zichtbaar. Daarnaast kan het handtekeningen duidelijker maken en geeft de kleur van de fluorescentie informatie over welke soort vernis aanwezig is op het schilderij.

Infaroodreflectografie:

Niets is wat het lijkt. Ook bij schilderijen zit heel wat onder het oppervlak verscholen wat zich onttrekt aan het blote oog. Door middel van de multi-spectrale beeldvorming met de digitale “Artist” Camera kunnen we dieper in de lagen van het schilderij doordringen. Op die manier worden overschilderingen, eerdere restauraties, beschadigingen en onderliggende tekeningen onthuld.

Conservervatie

Conservatie betekent het zo lang mogelijk, op verantwoorde wijze bewaren van een collectie en/of objecten. Als deze bewaring in gevaar dreigt te komen is het de taak van de restaurator om daarbij in te grijpen. In het atelier van Art Salvage beschikken we over voldoende ruimte, gepast materiaal en professionele restauratoren om uw schilderij te conserveren volgens de regels van de kunst.

Restauratie

Schilderijen kunnen in slechte staat zijn. Bij een restauratie trachten we het kunstwerk zijn vergane glorie terug te geven door de beschadigingen en visuele storingen teniet te doen. Onder de behandeling van een schilderij vallen volgende aspecten:

  • vergeeld vernis verwijderen
  • het schilderij ontdoen van vuillagen
  • Vervormingen in het doek vlakken
  • Breuken in het paneel verlijmen
  • krassen of scheuren in het doek herstellen
  • oude overschilderingen en retouches verwijderen
  • de ondergrond stabiliseren en versterken

Bovendien kan de lijst van het schilderij eveneens in het restauratieplan opgenomen worden. Dit gebeurt ofwel vanuit esthetisch oogpunt of wanneer de constructie van de lijst zodanig gedegradeerd is dat het schadelijk dreigt te worden voor het schilderij. De voortgang van de restauratie wordt fotografisch en schriftelijk vastgelegd. Na de behandeling krijgt u het verslag in de vorm van een restauratierapport.

Reversibiliteit

Art Salvage handelt volgens het principe van de reversibiliteit. Dit betekent dat we een terughoudende aanpak verkiezen bij alle ingrepen, zoals het verwijderen van vernis en retouches, het vullen van retouches en het herstellen van schade. Verder worden technieken, handelingen en materialen die niet omkeerbaar zijn, zoveel mogelijk vermeden. Pas na een preliminair onderzoek en overleg met de opdrachtgever wordt de restauratie aangevat.

Contact

Indien u vragen heeft over restauratie/conservatie/bewaring van uw schilderij(en collectie), aarzel dan niet om ons te contacteren. Dan bekijken we graag samen met u de mogelijkheden.