Persoonlijke CHV-cursus

De persoonlijke CHV-cursus gaat nog een stap verder dan de basisvariant, doordat we hier zeer gericht inspelen op het huidige plan en de behoeften van het museum en op een interactieve manier de deelnemers betrekken.

De medewerker van Art Salvage toetst tijdens deze cursus de parate kennis van uw medewerkers door na te gaan hoe er momenteel op een noodsituatie gereageerd zou worden.  Samen met ons zal u dit gaan bespreken en evalueren op een ludieke wijze. Door het toepassen van deze methode kan u overleggen en weerleggen met uw collega’s over de huidige gang van zaken en hoe deze verbeterd kan worden. Deze aanpak zorgt ervoor dat u samen stuit op onvoorziene problemen of onwetendheid, die kostbare tijd zouden vragen tijdens een calamiteit. Door hierbij stil te staan, voorkomen we heel wat mogelijke toekomstige kopzorgen.

Wij voorzien deze persoonlijke oefening voor een halve dag, indien gewenst bij u op locatie. Die voor- of namiddag zal er als volgt uitzien:

– De werking van de Art Salvage-methode wordt uitgelegd aan de hand van enkele voorbeelden

– Deze aanpak wordt nadien in groep toegepast

– Tenslotte worden de bekomen resultaten besproken en geëvalueerd

 

Uit de bekomen resultaten kan u dan besluiten om een vervolg hieraan vast te knopen door een praktijkoefening van één dag op locatie. Deze oefening kan plaatsvinden om nog meer diepgang in het geheel te brengen. Zo bent u op en top voorbereid in het geval van een calamiteit.

Voor meer informatie over deze gepersonaliseerde workshop kan u met ons contact opnemen.