Meten van radioactiviteit

Art Salvage kan de stralingsdosis en het radongas detecteren om te achterhalen in welke mate een bepaald object radioactief is. Hierbij wordt het object en de ruimte minimaal 24 uur geanalyseerd met meetapparatuur  voor het meten van radioactiviteit.

Stukje geschiedenis

Na de ontdekking van radium -226 in 1898 door het echtpaar Pierre en Marie Curie wordt het materiaal snel populair en toegepast op alle gebieden. Destijds werd er van uitgegaan dat het materiaal geen negatieve gevolgen had voor de menselijke gezondheid, in tegendeel! Radium werd verkocht als een “wondermiddel” in de bestrijding van allerhande ziektes of ouderdomskwaaltjes. Het werd aangeboden als een pasta om op de huid aan te brengen of vloeibaar om te drinken.

Zijn radioactieve objecten gevaarlijk?

Een mens kan op twee manieren in contact komen met ioniserende straling; Bestraling of besmetting.

Bestraling: Bestraling komt van buitenaf, er is geen rechtstreeks fysiek contact met radioactief materiaal voor nodig (denk aan een röntgenscanner in het ziekenhuis). De mate van bestraling is afhankelijk van de afstand tussen de persoon en het materiaal.

Besmetting: Treedt op wanneer we fysiek in contact komen met radioactieve stoffen. We herkennen hierbij twee types;

  • Inwendige besmetting; wanneer de stoffen worden ingeademd of opgegeten.
  • Uitwendige besmetting; wanneer de stoffen in contact komen met de huid, haren of kleren.

Zolang de radioactieve bron niet wordt verwijderd blijft de besmetting bestaan.

Hoe lang de halveringstijd is (het verval), hangt af van de samenstelling van het atoom. Sommige zijn zo instabiel dat ze binnen een seconde vervallen. Anderen hebben een halveringstijd van miljarden jaren, zelfs langer dan het bestaan van de aarde.

Radon gas komt vrij bij de degradatie van het object, radon is schadelijk voor de gezondheid met name aan de de luchtwegen. 

Metingen

Deze metingen duren minimaal 24 uur, idealiter over meerdere dagen, dit verhoogt de nauwkeurigheid doordat de concentratie radioactief edelgas in een ruimte sterk fluctueert, afhankelijk van het tijdstip van de dag en het seizoen.

Voor meer informatie kan u contact opnemen via info.belgie@artsalvage.eu