Green Box-in-Box

Art Salvage werkt samen met Van Beek ingenieurs voor het beschermen van het erfgoed volgens juiste klimatologische omstandigheden. Elk materiaal heeft zo zijn eigen klimatologische eisen, maar het belangrijkste is dat deze parameters constant blijven. Met het concept Green Box-in-Box kan onder andere achterhaald worden wat de klimatologische omstandigheden zijn waarin de objecten momenteel bewaard worden. Als deze gegevens gekend zijn, kan er vervolgens ook gehandeld worden indien dit aangepakt moet worden. Het principe is toepasbaar in een nieuwe situatie maar ook voor het optimaliseren van de huidige condities.

Wat is Green Box-in-Box?

Green Box-in-Box is gebaseerd op het principe van het creëren van een gecontroleerde ruimte in een bestaande ruimte waarin het klimaat op een zo duurzaam mogelijke wijze wordt gerealiseerd. Hierbij worden nieuwe technieken (warmtepompen, energieopslag, etc) ingezet om de operationele kosten en de milieubelasting zo laag mogelijk te houden.

Stappenplan Green Box-in-Box:

  • Inventarisatie

Door een deskundige wordt de bestaande situatie onderzocht op bijvoorbeeld aanwezige utiliteiten en transmissieverliezen. Hiermee wordt een goed beeld verschaft van de mogelijkheden voor duurzame opslag volgens het Box-in-Box principe.

  • Ontwerp

Op basis van de gegevens en metingen wordt een ontwerp gemaakt van de Box-in-Box opslagruimte voorzien van klimaatsystemen en benodigde aanvullende gevel- of ruimte wijzigingen. Het ontwerp wordt vertaald in een programma van eisen (PvE).

  • Realisatie

Het PvE wordt aangeboden aan de uitvoerende partijen en na beoordeling in opdracht gegeven. Tijdens de realisatie worden deze partijen begeleid door de deskundige die zorg draagt voor het opleveren van de gewenste situatie. 

  • Bewaking

Door het aanbrengen van sensoren gekoppeld aan het gebouwbeheersysteem of autonoom systeem, wordt het klimaat continu bewaakt waardoor afwijkingen direct waarneembaar zijn en de beheerder op de hoogte wordt gebracht.