Klimaatbeheersing

Aan musea, historische huizen, kerken en andere culturele instellingen wordt al jaren geadviseerd het binnenklimaat op punt te houden. Het vochtgehalte van de lucht kan veranderen door toevoegen of wegnemen van vocht. In veel ruimtes wordt dan ook met behulp van vitrines, ontvochtigers en/of bevochtigers aan klimaatbeheersing gedaan. Een verkeerde relatieve luchtvochtigheid levert verschillende belangrijke risico’s op voor de collectie en soms ook voor het gebouw.

Bij uitvoering van de klimaatcontrole wordt in kaart gebracht wat de factoren zijn die het binnenklimaat bepalen. Door het formuleren van een onderzoeksvraag wordt bepaald waarom, waar en hoe we het binnenklimaat willen meten. Voor het creëren van een gecontroleerde ruimte in een bestaande ruimte waarin het klimaat op een zo duurzaam mogelijke wijze wordt gerealiseerd wordt gebruik gemaakt van de Green box-in-box methode.

Art Salvage biedt ook de kans om hulpmiddelen voor het plaatselijk beheersen van het klimaat te huren: