Keramiekatelier

Art Salvage heeft de expertise in huis om uw objecten uit keramiek te conserveren en restaureren in het keramiekatelier. Onder de noemer keramiek vallen uiteenlopende objecten uit de categorieën aardewerk (waaronder ook terracotta), steengoed en porselein. Ook voor aanverwante materialen zoals glas en mozaïeken bent u hier aan het juiste adres.

We maken nog het onderscheid tussen sierkeramiek (bijvoorbeeld siervazen, sculpturen, serviezen, tegeltableau’s,…) en bouwkeramiek (bijvoorbeeld tegels-in-situ, als decoratief element aangebracht op gebouwen). Voor al deze verschillende voorwerpen kan u bij Art Salvage terecht.

Onderzoek

Zoals het geval is bij al onze restauraties, voeren we steeds een visuele analyse uit van het object om een stappenplan voor conservering of restauratie te kunnen uitstippelen.

Bij voorwerpen uit keramiek kan er een UV-onderzoek plaatsvinden om verouderde restauratiemethoden (verlijmingen, aanvullingen, retouches,…) te identificeren en in kaart te brengen. Nadien kan dan bepaald worden of deze eventueel aangepakt moeten worden.

Ook een zoutonderzoek is mogelijk om de hoeveelheid zouten in het keramiek object te bepalen. Deze kunnen namelijk schade toebrengen aan het object en een instabiliteit van de inwendige structuur of aantasting van het glazuur tot gevolg hebben. Wanneer er een groot risico blijkt te zijn, kan er gekozen worden om het object te ontzouten.

Conservering

Art Salvage kan u deskundig advies geven over de juiste conservering van keramiek. Zo kunnen we u met raad en daad bijstaan over de juiste bewaring, klimatologische omstandigheden, transport en tentoonstellen van deze objecten die de levensduur en stabiliteit bevorderen.

Restauratie

De meest voorkomende restauratie-ingrepen bij keramiek objecten betreft het repareren van breuken en barsten. Art Salvage kan scherven verlijmen, barsten stabiliseren en lacunes aanvullen en retoucheren. Bij werken die bijvoorbeeld op een wand zijn bevestigd, is ook mogelijk om deze objecten te monteren op een andere drager, zodat deze in de toekomst makkelijker gedemonteerd kunnen worden.

Wij gaan steeds te werk volgens het principe van reversibiliteit, wat betekent dat onze restauratoren terughoudend aan de slag gaan tijdens de ingrepen. Handelingen die niet omkeerbaar zijn, gaan we waar mogelijk uit de weg. Pas na een eerste analyse, het opstellen van een restauratieplan en overleg met de opdrachtgever, gaan we effectief van start.

Contact

Voor al uw vragen over de restauratie van keramiek, kan u steeds contact met ons opnemen, om samen de mogelijkheden te bekijken.