Integrated Pest Management

IPM staat voor Integrated Pest Management. Deze aanpak bestaat uit een combinatie van voorkomen, advies, regelmatige inspectie en detectie om de aanwezigheid van knaagdieren of insecten snel te signaleren, problemen te voorkomen en bestrijden.

Vanzelfsprekend geeft Art Salvage de voorkeur aan ongediertepreventie in plaats van bestrijding. Chemische bestrijdingsmiddelen worden als laatste hulpmiddel en zeer beperkt ingezet.

Art Salvage opereert volgens het principe van geïntegreerde bestrijding. Dat is een strategie waarbij men ernaar streeft het gebruik van schadelijk bestrijdingsmiddelen en methoden tot een minimum te beperken. Dat doen we door het treffen van de juiste preventieve maatregelen en door verantwoorde omgang met collecties. Wanneer er ondanks alle voorzorgen toch ergens ongedierte wordt aangetroffen die moeten worden bestreden, dan kiezen we een voor mens, milieu en materiaal veilige, niet toxische bestrijdingsmethode. Alleen in laatste instantie wordt een radicale, toxische behandeling overwogen.

Geïntegreerde bestrijding bestaat uit 5 stappen die logisch op elkaar volgen: voorkomen, blokkeren, detecteren, beperken en bestrijden. De nadruk ligt op preventieve maatregelen en controle daarvan. Pas daarna komen de actieve bestrijdingsmaatregelen.  

Deze aanpak met de nadruk op voorkomen zorgt in de praktijk voor een vermindering van de kosten en arbeid die anders nodig zouden zijn om de aantasting te bestrijden en de beschadigde voorwerpen, documenten en boeken te restaureren. Bovendien verliest de collectie haar waarde op deze manier niet door de schade die anders zou zijn aangericht door insecten of knaagdieren.