Fotomuseum – Verhuizen en extern stockeren van museum- en bibliotheekobjecten, 2017

Art Salvage heeft de inhoud van de interne depots binnen het museum extern gestockeerd dit hebben wij kunnen verwezenlijken in samenwerking met UTS Abbink. Zij hebben ervoor gezorgd dat de bibliotheekcollectie volgens de norm ingepakt werden en getransporteerd naar het externe archief. Voor de 3D objecten werden er afzonderlijke transporten ingezet naar het extern depot van UTS Abbink.

Samen met het stockeren werden de collectieonderdelen geregistreerd in Acces, gefotografeerd,  gereinigd en verpakt. Tijdens het reinigen hebben wij onze luchtzuiveringsinstallatie ingezet voor het opvangen van stof. Hierbij is het met name belangrijk voor ruimten waarin alreeds ontstofte objecten staan. Het verplaatsen van objecten kan namelijk stofverplaatsing veroorzaken.