Fotomuseum – Condition Assessment op Deelcollectieniveau, 2016

Het Varenthof in Mortsel van Agfa-Gevaert, dat onderdak biedt aan één van de belangrijkste collecties bedrijfserfgoed in Vlaanderen: het Historisch Archief Agfa-Gevaert, gaat sluiten. Deze omvangrijke bedrijfscollectie vormt een unieke getuigenis van de Belgische fotografie- en ondernemingsgeschiedenis. Om de collectie voor de toekomst te bewaren, drong een herbestemmingstraject zich op korte termijn op. Het Fotomuseum (FOMU) heeft samen met de provincie Antwerpen hiervoor de verantwoordelijkheid opgenomen en gezocht naar een oplossing om dit belangrijk stuk Vlaams en Belgisch industrieel erfgoed te redden, te ontsluiten en in zijn totaliteit in Vlaanderen te houden. Art Salvage heeft naar aanloop voor overname een condition assessment uitgevoerd op deelcollectieniveau.

Dit hield in dat er een objectbeschrijving werd uitgevoerd met materiaal-technische specificaties, conditie van de deelcollectie, samen met advies voor transport.