Home Events BHV-CHV uitgebreid – 2 dagen

BHV-CHV uitgebreid – 2 dagen

Het komt regelmatig voor dat Art Salvage bij calamiteiten ter plaatse moet komen. Als er een calamiteit plaatsvindt is het noodzakelijk snel en adequaat te handelen om verdere schade aan uw collectie te voorkomen. In het meest ideale geval treden bij een museum in geval van een calamiteit twee verschillende teams in werking, namelijk het BHV- en het CHV-team. In sommige instellingen overlappen deze teams of is het CHV-team nog niet of nauwelijks gedefinieerd. Bij een calamiteit zijn echter beide teams nodig én moet er duidelijkheid zijn over wie welk verantwoordelijkheden en taken heeft. Een belangrijk onderdeel van onze BHV-CHV training is collectieve opmerkzaamheid.

Een belangrijke kerntaak van een museum is immers de veiligheidszorg en het voorkomen van calamiteiten. Een museum heeft te maken met wettelijke verplichtingen en regelgeving omtrent veiligheid voor haar bezoekers, medewerkers, collectie en gebouw(en). Daarom is veiligheidszorg een belangrijke kerntaak van een museum. Vanuit deze kerntaak worden plannen ontwikkeld en geschreven op het gebied van veiligheid. Hoe om te gaan met brand, wateroverlast, vandalisme of diefstal. Dit wordt vertaald en geborgd in diverse plannen zoals BHV, CHV, Beveiliging en het Bedrijfsnoodplan. Men heeft dus vastgelegd hoe er gereageerd dient te worden bij calamiteiten en incidenten. Men reageert dus achteraf oftewel men reageert reactief. Het is wenselijk en mogelijk dat medewerkers al in een vroegtijdig stadium weten te reageren zodat een calamiteit of een incident juist kan worden voorkomen. Dit noemen we proactief handelen. Proactieve medewerkers kunnen vanuit hun proactieve houding gebeurtenissen beïnvloeden waardoor calamiteiten en incidenten kunnen worden voorkomen.

Collectieve Opmerkzaamheid is een zaak voor iedereen en is niet alleen voorbehouden aan de medewerkers die belast zijn met de beveiliging van het museum. Veiligheidszorg doen we met elkaar!

De deelnemers zullen na deze twee dagen:

 • In staat zijn om verdachte personen en situaties op basis van indicatoren te herkennen en hierop adequaat te reageren.
 • Kennis hebben over wat wel- en niet te doen met verschillende objectsoorten in geval van een calamiteit
 • Inzicht hebben in de taken en verantwoordelijkheden van de leden van het BHV- en CHV-team.
 • Praktisch geoefend zijn in het handelen met objecten die ofwel nat, beroet of beschimmeld zijn.

Tijdens deze trainingsdagen worden er verschillende opdrachten voorgelegd, zoals een Table-Top, een Hands-On oefening met objecten en een buitenoefening met de kijkwijzer.

 • Studentenkorting: -17%
 • 00

  dagen

 • 00

  uren

 • 00

  minuten

 • 00

  secondes

Urenschema

Dag 1

10.00 - 16.00
Dag 1

Dag 2

10.00 - 16.00
Dag 2

Datum

02 - 09 dec 2021

Tijd

10:00 am - 4:00 pm

Kosten

€700,00

Locatie

DE WINKELHAAK | HOUSE OF C
Lange Winkelhaakstraat 26 2060 Antwerpen

Organisator

Art Salvage Team
Telefoon
+32 (0)3 569 04 07
Email
info.belgie@artsalvage.eu

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *