Advies Conceptuele Kunst

“In Conceptual Art the idea or concept is the most important aspect of the work. When an artist uses a conceptual form of art, it means that all of the planning and decisions are made beforehand and the execution is a perfunctory affair.” – LeWitt, ‘Paragraphs on Conceptual Art’ (1967)

De term conceptuele kunst is afgeleid van de gelijknamige kunststroming uit de jaren ‘60 en ‘70. Bij deze kunst was het idee, of het concept, belangrijker dan de fysieke uitvoering ervan. Er zijn echter ook kunstwerken gemaakt voor en na deze tijdsperiode die eenzelfde karakter hebben: denk bijvoorbeeld aan de readymades van Marcel Duchamp. Om de kunststroming en kunstwerken gemaakt met een gelijkaardige werkwijze uit elkaar te houden geven wij de voorkeur aan de term “kunst met een conceptueel karakter”. Deze definitie geeft ruimte voor een bredere interpretatie: ook hybride kunstwerken en kunst gemaakt van organische materialen kunnen in sommige gevallen onder deze term worden geschaard. Dit soort kunst geeft veel uitdagingen voor restauratie en bewaring. De restaurator moderne kunst van Art Salvage kan u ondersteunen bij de problematiek die deze werken oplevert.

De westerse restauratie-ethiek is voornamelijk gericht op het materiaal van het object. De focus van de basisprincipes (reversibiliteit, minimale interventie en authenticiteit) ligt op het conserveren van de fysieke integriteit van het object voor de toekomst. Deze denkwijze is echter te beperkend voor sommige soorten erfgoed. Dit geldt ook voor conceptuele kunst: de betekenis weegt soms zwaarder dan het behoud van het materiaal. We kunnen dit illustreren aan de hand van het gedachte experiment “Het Schip van Theseus”. Theseus heeft een schip. Dit schip is onderhevig aan slijtage en de onderdelen worden stuk voor stuk vervangen. Honderd jaar later wordt het laatste originele onderdeel vervangen, en is dus het materiaal aan het schip niet meer origineel. Is het nog wel het ‘originele’ schip? Is het materiaal of het concept van het schip belangrijker?

Maak kennis met onze experts

Een greep uit ons werk

KIOR| Onderhoud kunst in de openbare ruimte | Nieuwpoort

Art Salvage Belguim voerde jaarlijks onderhoudswerkzaamheden uit aan het bronzen sculptuur ''Men'' van kunstenares Nina Beier en verzorgde twee maal per jaar de conditierapportering in samenwerking...

Meer informatie