Dataloggers

Wanneer warme lucht wordt afgekoeld, stijgt de RV. Dat leidt tot problemen met vocht wanneer warme vochtige lucht neerslaat op koude oppervlakken. Het omgekeerde geldt ook: wanneer koude lucht wordt opgewarmd, daalt de RV. Dit veroorzaakt een lage RV in de winter, waardoor de behoefte aan bevochtigers ontstaat. De laatste twintig jaar is er natuurwetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de reactie van materialen (organisch en anorganisch) op fluctuaties en op een aanhoudend lage en hoge RV. Een belangrijk aspect is de responstijd van materialen: de snelheid waarmee ze reageren op fluctuaties in de RV. Hierbij spelen de materialen zelf en ook de vervaardigingswijze en de afwerking een grote rol. 

Bij het beheersen van de relatieve vochtigheid en temperatuur gaat het eerst om het detecteren. Houd daarbij deze aspecten voor ogen:

  1. Meten houdt altijd in dat je toestellen gebruikt.
  2. De RV is zeer lokaal. Je moet op vele plekken in een ruimte meten om alle zones van verkeerde RV op te sporen.
  3. Van alle schadefactoren is de temperatuur wellicht het eenvoudigst en het goedkoopst om precies te meten.

Wij kunnen volgende dataloggers aanbieden: