Cursus Art Handling/Depot- en collectiebeheer

De deelnemers worden zich (opnieuw en sterker) bewust van de specifieke situatie en problemen rondom het handelen van een collectie. De deelnemers leren welke omgevingsfactoren van belang zijn voor het behoud van de collectie en hoe zij zelf deze (kunnen) beïnvloeden en verbeteren bij het transporten. De cursus geeft inzicht in het omgaan met verschillende soorten objecten, afhankelijk van het materiaal waaruit ze zijn samengesteld en hoe men preventieve maatregelen kan nemen om schimmels en ongedierte te voorkomen. Tevens stimuleert de training in ‘preventief kijken en handelen’, ‘collectiediscipline’ en de ontwikkeling van een ‘veiligheids-teamzorg’ bij het dagelijks reilen en zeilen. De cursus zal uit de theoretische basis bestaan hoe art handeling uitgevoerd moet worden.

Onderwerpen die aan beurt kunnen komen zijn, het omgaan met:

  • 2D; Papier Boeken en boekbanden Fotografisch materiaal Textiel
  • 3D; Meubilair en hout Keramiek en glas Metalen sculpturen etnografisch
  • Schilderijen/ingelijste werken