Conservering

Om een collectie op een verantwoordelijke manier te beheren, is de conservering van de objecten van groot belang. Onder conservering verstaan wij elke handeling die nodig is om de bewaaromstandigheden van de collectie te optimaliseren, zodat de levensduur hiervan verlengd kan worden.
Art Salvage stelt preventief werken voorop om zo goed mogelijk zorg te dragen voor de (kunst)voorwerpen. Door de juiste maatregelen te nemen en door vroegtijdig in te grijpen, kan namelijk ernstige toekomstige schade worden voorkomen. Wij geven advies over de beste bewaaromstandighedenklimaatbeheersing en collectienoodplannen en doen aan klimaatcontrole, collectie-inventarisatie, fysiek collectiebeheer, transport, IPM- en kiemgetalmetingen, calamiteitendienstverleningen en risicoanalyses.
Als u vragen heeft over onze diensten in verband met conservering, kan u steeds contact met ons opnemen.