Collectiezorg

Zorg dragen voor je eigen archief en collectie, hoe draag ik zorg voor mijn archief en collectie? Collectiezorg is waar het allemaal om draait voor een erfgoedinstelling. Door op een goede manier om te gaan met de collectie, kunnen er namelijk dure conserveringsingrepen in de toekomst worden voorkomen. Art Salvage is een belangrijke partner voor het behoud van uw collectie en staat u op alle mogelijke vlakken bij.

Economisch

Efficiënt

Kwaliteitsvol

Om een collectie op een verantwoordelijke manier te beheren, is de conservering van de objecten van groot belang. Onder conservering verstaan wij elke handeling die nodig is om de bewaaromstandigheden van de collectie te optimaliseren, zodat de levensduur hiervan verlengd kan worden.

Art Salvage stelt preventief werken voorop om zo goed mogelijk zorg te dragen voor de (kunst)voorwerpen. Door de juiste maatregelen te nemen en door vroegtijdig in te grijpen, kan namelijk ernstige toekomstige schade worden voorkomen. Wij geven advies over de beste bewaaromstandighedenklimaatbeheersing en collectienoodplannen en doen aan klimaatcontrole, collectie-inventarisatie, fysiek collectiebeheer, transport, IPM- en kiemgetalmetingen, calamiteitendienstverleningen en risicoanalyses.

Vanwege het unieke karakter van elke verzameling, zorgen wij steeds voor een gepersonaliseerde aanpak. Mocht u dus een vraag hebben waarover u geen informatie terugvindt, twijfel dan niet om ons te contacteren. We werken graag een plan op maat uit en zoeken samen naar een oplossing voor elk probleem.

Resultaten voor uw organisatie:

  • Zorg wordt uit handen genomen
  • Een gestructureerde aanpak, op Europees niveau
  • Onmiddellijk archiveren volgens de huidige normen
  • Transporteren van de objecten met begeleiding van een van onze restauratoren
  • Al de nodige kennis en materieel voorhanden

Beveiliging kunst

Depotbeheer

Collectiebeheer