Collectie noodplan (CHV-plan)

Een collectie noodplan of collectiehulpverleningsplan vormt de leidraad voor een eventuele evacuatie van de collectie, hoe men die collectie moet hanteren en ten slotte veilig stellen. De doelstelling van het CHV-plan is om, door middel van het vaststellen van eenduidige verantwoordelijkheden, bevoegdheden en procedures te creëren die een optimale evacuatie garanderen en zo schade aan de roerende collecties voorkomen of beperken. Het is niet de bedoeling dat er een nieuwe organisatie wordt gevormd, maar dat de calamiteitenbestrijding wordt ingebouwd in de bestaande organisatiestructuur van de instelling.

Art Salvage schrijft niet alleen dit soort plannen, we kunnen tevens bijkomende ondersteuning bieden aan de instellingen die zelf het plan willen opstellen. Onze voorkeur gaat uit naar dat laatste, daar bij het schrijven van een CHV-plan iedereen van de betreffende instelling betrokken moet zijn. Om dit te realiseren kan er een werkgroep opgezet worden die op regelmatige tijdstippen bijeen komt. Deze bijeenkomsten kunnen dan plaatsvinden onder begeleiding van een coördinator van Art Salvage. Onze ervaring leert dat hier minstens iemand van het management in dient plaats te nemen. De verdere invulling is uiteraard afhankelijk van de instelling zelf.

 

Contact

Indien u interesse heeft, kan u steeds contact opnemen met Art Salvage voor een afspraak.