Calamiteiten-kit

Calamiteitenkit voor rampenbestrijding, terwijl er spill-kits en EHBO-kits beschikbaar zijn, biedt niemand een kit die in de buurt komt van de CHV-kit voor noodsituaties.
Bij Art Salvage kunt u als erfgoedinstelling terecht voor een calamiteitenkit. Deze kit bestaat uit een kist waarin u materialen vindt die u, als collectiehulpverlener, depotmedewerker, archivaris, curator, bibliothecaris of collectiebeheerder. in staat stellen om zelf adequaat te reageren op een noodgeval binnen uw instelling. Het gaat in dit geval om de ‘Eerste Hulp‘, waarna u de calamiteitendiensten waarschuwt om u verder te assisteren.

In deze kis­t bevindt zich een selectie aan materialen die van pas kunnen komen bij het bestrijden van een calamiteit die de collectie bedreigt. Bovendien zal onze Art Salvage-calamiteitenkit, indien op een juiste wijze opgeslagen, in geval van een overstroming of lekkage blijven drijven. De inhoud van onze kit verschilt per overeenkomst, maar zal te allen tijde de voor u juiste benodigdheden bevatten.

Wanneer u heeft gekozen voor onze professionele calamiteitendienstverlening, ontvangt u vanaf niveau 3 gratis onze Art Salvage-calamiteitenkit. MAAR ook wanneer u geen gebruik maakt van deze dienstverlening staan onze kits voor u ter beschikking.

In de kit treft u een checklist met de inhoud van de kist en een calamiteitenposter met wat u wel en, vooral, niet moet doen bij noodsituaties als brand, water, schimmels en stof.
De calamiteitenkit kunt u bestellen via:

Algemene toepassing

IMG 8755

Basis plus calamiteitenkit

Basis pakket met uitbreiding

IMG 8746

Uitgebreide calamiteitenkit

Het gaat in dit geval om de eerste noodhulp voor het voorkomen van verdere schade.

Specifieke toepassing

IMG 8754 1

Papier- en chemicaliënaanvallen calamiteitenkit

Toegespitst op calamiteiten bij papier en chemicaliën.

IMG 8754 1

Zuuraanval bij schilderijen calamiteitenkit

Chemicaliënaanvallen op schilderijen

IMG 8754 1

Anti-graffiti calamiteitenkit

Graffiti verwijderen is niet eenvoudig, daarom deze samenstelling om te kunnen reageren binnen de 24 uur.

IMG 8754 1

Schimmel calamiteitenkit

Het bestrijden van schimmel die de collectie/object bedreigd.