SCALP I – geschiedenis

Naast onze specialisaties in preventieve conservatieprojecten, calamiteitendiensten voor erfgoedinstellingen en Collectie HulpVerlening heeft Art Salvage nu ook hét beveiligingssysteem voor bronzen beelden ontwikkeld: SCALP ® (SCulpture ALert Protection).

Veel gemeenten hebben last van diefstal of vandalisme van bronzen beelden. De kosten om werken weer te restaureren of te vervangen zijn vaak torenhoog, terwijl de opbrengsten voor dieven relatief laag zijn. Er zijn de afgelopen jaren allerlei oplossingen gezocht om deze beelden doeltreffend te beschermen. Tot nu toe werd deze beveiliging vooral gezocht in systemen die het brons weer kunnen lokaliseren of die aangeven dat het materiaal inderdaad uit een bepaalde gemeente komt (dna code en -spray). Daarnaast zijn er oplossingen die zich richten op het vertragen van diefstal: bijvoorbeeld het beeld verankeren of het bevestigen van een metalen buis in het beeld waardoor het zagen met een slijptol bemoeilijkt wordt.

Art Salvage heeft er vanaf het begin voor gekozen om het kunstwerk zelf te ontzien. Een toevoeging aan een beeld is namelijk onethisch en moet altijd met de kunstenaar zelf of de erfgenamen besproken worden. Wij hebben SCALP in zulke mate geperfectioneerd dat het in de grond naast het kunstwerk gemonteerd kan worden: zo kan het systeem bijvoorbeeld bevestigd worden aan de fundering van het beeld.

In tegenstelling tot andere systemen is SCALP ook ontwikkeld met de bedoeling om schade te voorkomen. Bij grof geweld, zoals het gebruik van een slijptol, wordt een alarmsignaal van maar liefst 110 DB geactiveerd en worden er sms’en e-mailberichten verstuurd naar buurtbewoners, wijkbeheerders, meldkamers of de wijkagent.

De ontwikkeling die daarop volgde is SCALP®II voor de beveiliging van meerdere objecten tegelijkertijd binnen een straal van 200 meter.

Het is ook mogelijk om SCALP te huren. Door kunstwerken van openluchttentoonstellingen te beveiligen met ons systeem gaat bovendien in veel gevallen de verzekeringspremie aanmerkelijk omlaag.

Door de mate van burgerparticipatie die het systeem creëert – door het alarm en berichten die verstuurd worden – kunnen buurtbewoners bovendien meer geïnteresseerd raken in de kunst in hun buurt. Er ontstaat een gevoel van “ons beeld”.