Basis CHV-training

Als erfgoedinstelling heeft u de verantwoordelijkheid om zo goed mogelijk zorg te dragen voor de objecten in uw collectie. Wanneer zich een noodgeval voordoet – denk maar aan een overstroming, brand, schimmel- of asbestuitbraak – zijn alle medewerkers ideaal gezien goed voorbereid om met een koel hoofd de situatie onder controle te houden. Wie moet u bellen? Wat moeten uw medewerkers vooral wel en niet doen? Wat voor aanpassingen kan ik aan het gebouw doen om een calamiteit te helpen voorkomen?
Om u hierin bij te staan, heeft Art Salvage basistrainingen voor collectiehulpverlening in het leven geroepen. Het ontstaan van een incident ligt vaak buiten uw controle, maar u kan leren om deze zo goed mogelijk te vermijden en uw medewerkers voor te bereiden om ermee om te gaan. Daarom bieden wij cursussen op maat aan met oefeningen waarin mogelijke scenario’s aan bod komen.

Enkele onderdelen van onze CHV-training zijn:

  • Introductie CHV
  • Hoe om te gaan met welke collectieonderdelen
  • Wat wel en wat niet te doen voor, tijdens en na een calamiteit
  • Praktijkoefening
  • Plenaire afronding: verbeterpunten individueel en collectief, voor medewerkers en voor managers.

Ieder training is anders aangezien iedere collectie uniek is. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek om de mogelijkheden te bespreken.