Asbestinventarisatie

 

Asbest kan op onverwachte plaatsen opduiken; ook in museale objecten. Dragers van tegeltableaus, onderdelen van filmprojectoren en zelfs schilderijen kunnen asbest bevatten. Asbest is een materiaal dat grote gevolgen voor de gezondheid kan inhouden bij inademing. Het is dus van belang om de mogelijke aanwezigheid van asbest op te sporen en in kaart te brengen. Art Salvage kan voorzien in een asbestinventarisatie, waarbij het duidelijk wordt waar en in welke mate de asbestvezels zich bevinden. Daarna kan een plan van aanpak opgesteld worden om de veiligheid van iedereen die in contact komt met het voorwerp te garanderen.

Wanneer er inderdaad sprake is van asbest, kan Art Salvage dankzij ons nieuwe onderzoek u bijstaan in de consolidatie hiervan. Afstoting van het object, zoals in het verleden haast steeds het geval was, is dan niet per se noodzakelijk. Aangezien het materiaal effectief deel uitmaakt van het voorwerp, draagt dit op zich ook historische waarde met zich mee. Wanneer de asbestvezels geconsolideerd worden, kan het object opnieuw op een veilige manier gehanteerd worden.

 

Contact

Interesse in asbestinventarisatie en/of de consolidatie hiervan? Neem gerust contact op om meer informatie te verkrijgen.