Multispectrale beeldvorming

Art Salvage doet zowel aan microscopisch als chemisch onderzoek van kunstvoorwerpen. Deze onderzoeken kunnen onder meer uitgevoerd worden aan de hand van de ARTIST-camera. Dit is een multispectrale digitale camera systeem ontwikkeld door Art Innovation worden gebruikt om een reeks golflengten vast te leggen, die elk een specifiek kenmerk van een schilderij bepaalt.

Artist Camera

Zoals veel multispectrale camera’s gebruikt de Artist Camera een filterwielbenadering om beelden van verschillende banden van het elektromagnetische spectrum vast te leggen. Zeven glasfilters worden gebruikt in het gemotoriseerde filterwiel dat voor een monochrome CMOS-imager met 2 of 5 megapixels wordt geplaatst. Op deze manier kunnen spectrale banden van 300-400 nm (UV), 400-500 nm (blauw), 500-600 nm (rood), 400-700 nm (zichtbaar), 700-1100 nm (IR) en 1000-1100 nm (IR) worden vastgelegd door de camera.

De verschillende golflengten die worden opgevangen bij UV-, zichtbare en IR-frequenties bieden een schat aan informatie over de schilderijen zelf. Door deze te verlichten met een UV-lichtbron, kunnen UV-reflecterende beelden de oppervlaktestructuur van het schilderij onthullen, aangezien het UV-licht voornamelijk wordt gereflecteerd vanaf het bovenoppervlak of van de vernislaag die vaak wordt gebruikt om de verf te bedekken. Als alternatief, wanneer de camera wordt uitgerust met een UV-blokkerende filter en UV-verlichting wordt gebruikt, zullen UV-fluorescentiemetingen de verdeling van pigmenten over een schilderij of object laten zien. Door kleuren- en fluorescentiebeelden te vergelijken, kunnen wij visualiseren waar specifieke retouches aanwezig zijn.

103vsd techfig 2

Aan de andere kant van het elektromagnetische spectrum kunnen vastgelegde IR-beelden informatie onthullen over de onderliggende verflagen of paneelcondities van het schilderij. Door gebruik te maken van het breedspectrum halogeenverlichting, die een groot IR-spectraal gehalte hebben, kunnen kleurenafbeeldingen en IR-afbeeldingen worden vergeleken.

1503vsd tech fig 3

Door schilderijen te verlichten onder halogeenverlichting, kan de Artist-camera ook in een IR-modus met valse kleuren worden gebruikt. Om dit te bereiken, worden eerst rode, groene, blauwe en IR-beelden vastgelegd door de camera. Terwijl de blauwe component buiten beschouwing wordt gelaten, worden de groene, rode en IR-beelden gecombineerd om een samengesteld IR-beeld met valse kleuren te vormen. Dit resulteert in een afbeelding met extra contrast waarin eventuele ondertekeningen gemakkelijker kunnen worden gevisualiseerd.

1503vsd tech fig 4

De combinatie van een grote resolutie met vision technieken maakt de ARTIST tot de state-of-the-art in niet-destructieve analyse en documentatie van kunstobjecten en biedt veel voordelen ten opzichte van conventionele fotografische camera’s. De opnames van hoge kwaliteit worden digitaal opgeslagen. Door meerdere beelden softwarematig naadloos met elkaar te verbinden, kunnen opnames van tientallen megapixels gerealiseerd worden.

Non-destructieve analyses 

Onderstaande technieken kunnen ingezet worden voor het (voor-) onderzoek, het vaststellen van schades en de documentatie van kunstvoorwerpen.