Analyses

 
 
 

Art Salvage doet actief aan uiteenlopend onderzoek om de objecten in uw collectie te kunnen analyseren, de bewaring te kunnen garanderen, nieuwe technieken te ontwikkelen en verbeteren,… We hebben verschillende soorten tests in ons arsenaal waarmee u risicofactoren voor uw objecten kan laten detecteren. Zo hebben we bijvoorbeeld ervaring met testen rond asbest, schimmels en kwik.

Art Salvage gaat met deze testen steeds aan de slag volgens het principe van geïntegreerde bestrijding, waarbij we het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen en methoden tot een minimum beperken door het treffen van de juiste preventieve maatregelen en door verantwoorde omgang met collecties. Wanneer er ondanks alle voorzorg toch ergens bijvoorbeeld insecten worden aangetroffen die moeten worden bestreden, dan kiezen we waar mogelijk voor een voor mens, milieu en materiaal veilige, niet toxische bestrijdingsmethode.

Geïntegreerde bestrijding bestaat uit 5 stappen die logisch op elkaar volgen: voorkomen, blokkeren, detecteren, beperken en bestrijden. De nadruk ligt op preventieve maatregelen en de controle ervan. Pas daarna komen de actieve bestrijdingsmaatregelen.

Ook voeren we onderzoek uit om de inrichting, grootte, opbergmeubels, ongediertebestrijding,… van uw depot te optimaliseren.

Bij vraagstukken over bijvoorbeeld de samenstelling van uw objecten en de eventuele schadelijke stoffen die hiermee gepaard gaan, visualiseren van ondertekeningen, schilderstechnieken,… kan u bij Art Salvage terecht!

 

Art Salvage biedt volgende metingen aan: