Air Check

Luchtkwaliteit

Het monitoren van luchtkwaliteit is een essentieel onderdeel van preventieve conservering. We meten doorgaans het binnenklimaat en soms licht, maar stofpartikels of schadelijke gassen (polluenten)? Met de Air Check gaan wij na hoe het met de kwaliteit van uw binnenlucht is.

Er zijn in de buitenlucht kleine concentraties gassen (Zwaveldioxide (SO2), Stikstof (Nox)), schimmels, gisten, bacteriën en andere stoffen waar te nemen die uw erfgoed niet of nauwelijks beïnvloeden. Maar hoe staat het ervoor met het binnenmilieu in gebouwen? Daarin kunnen nog wel eens verhoogde concentraties ontstaan welke een negatieve invloed kunnen hebben op het erfgoed. Denk bijvoorbeeld aan Waterstofsulfide (H2S) en carbonylsulfide (COS), Vluchtige organische componenten (VOC’s), Solventen,…

Art Salvage biedt diverse onderzoeken aan om de luchtkwaliteit te meten. Afhankelijk van het type onderzoek, worden er diverse monsters afgenomen. De monsters worden geanalyseerd aan de hand van de wettelijk bepaalde normen.

MICROBIOLOGISCH LUCHTONDERZOEK

Er worden lucht- en contactmonsters afgenomen gecombineerd met een visuele inspectie. Uit de monsters kan de concentratie van verschillende soorten micro-organismen worden geanalyseerd. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt in de soorten micro-organismen.

BINNENKLIMAAT ONDERZOEK

Het CO₂-gehalte, relatieve vochtigheid en de temperatuur zijn de fysische parameters die onderzocht worden. Door middel van het plaatsen van datalogger apparatuur kunnen de parameters gemonitord en vastgelegd worden.

CHEMISCH (LUCHT)ONDERZOEK

Aanvullend om de luchtkwaliteit van het binnenklimaat te bepalen, wordt er een chemisch (lucht)onderzoek gehouden. De onderzoektypen variëren van stofkarakterisering, vezel typering, deeltjesgroottebepaling tot oplosmiddelenscreening.