Restauratie

 

Art Salvage België nam zijn intrek in een bedrijfspand in de rand van Antwerpen met vele uitvalswegen  dat makkelijk bereikbaar is met het openbaar vervoer. Bij de inrichting van het atelier werd ingezet op beveiliging, klimaatbeheersing en luchtzuivering.

Elke restauratie begint met een diagnose, waarbij we de aard en omvang van de schade beoordelen aan de hand van een optisch onderzoek. U ontvangt na deze beoordeling een vrijblijvend advies, restauratie-plan en een overzicht van kosten. Pas na dit eerste onderzoek en na overleg met de opdrachtgever gaan we effectief aan de slag met de restauratie. Uw kostbare werk is tijdens de werkzaamheden ten alle tijde verzekerd (zie onze algemene voorwaarden voor meer informatie).

Een restauratieplan kan bestaan uit:

• Schoonmaken door verwijderen van oppervlaktevervuiling
• Verwijderen van oude & vergeelde vernislagen
• Consolidatie & verlijming van scheuren & breuken
• Het aanvullen van gaten & scheuren
• Retoucheren van beschadigingen
• Advies over de klimatologische omstandigheden van de ruimte waar uw kunstwerk hangt.

De behandeling wordt uitgevoerd conform de ethische code van de European Confederation of Conservator – Restorers’ Organisation (E.C.C.O.) welke steunt op drie principes;

De behandeling dient in principe reversibel te zijn. De restaurator maakt gebruik van producten, materialen en technieken die geen schade toebrengen aan het cultureel erfgoed en welke specifiek ontworpen zijn voor restauratiedoeleinden. De interventie mag verder onderzoek en latere behandelingen niet in de weg staan.

De behandeling dient in principe reversibel te zijn. De restaurator maakt gebruik van producten, materialen en technieken die geen schade toebrengen aan het cultureel erfgoed en welke specifiek ontworpen zijn voor restauratiedoeleinden. De interventie mag verder onderzoek en latere behandelingen niet in de weg staan.

De restaurator heeft respect voor de integriteit van het kunstwerk. De ingrepen dienen visueel vanop korte afstand, of onder UV-licht herkenbaar te zijn. 

Tijdens de restauratie worden foto’s gemaakt van de verschillende stadia. Deze krijgt u na afloop, samen met een restauratierapport.
Voor al uw vragen over de restauratie van werken van diverse materialen, kan u steeds contact met ons opnemen, om samen de mogelijkheden te bekijken. Hier een kleine kijk in onze services voor het conserveren en restaureren;

Schilderijen

Beelden

Keramiek

Papier

Projecten