Restauratie

Elke restauratie begint met een diagnose. Aard en omvang van de schade moet worden beoordeeld. U ontvangt na deze beoordeling een vrijblijvend advies, restauratie-plan en een overzicht van kosten.

In een plan kunnen de volgende werkzaamheden voorkomen:
• schoonmaken door verwijderen van oppervlakte vuil
• verwijderen van oude, vergeelde vernislagen
• het repareren van gaten en scheuren
• retoucheren van beschadigingen
• het verlijmen van een gebroken paneel
• opvullen, bijschilderen en aanbrengen van nieuwe vernislaag

Alle gebruikte materialen zijn stabiel. De restauratie is omkeerbaar.

Tijdens de restauratie worden foto’s gemaakt van de verschillende stadia. Deze krijgt u na afloop, samen met een restauratie rapport. Indien gewenst kunt u advies krijgen over de klimatologische omstandigheden van de ruimte waar uw kunstwerk hangt.

Uw kostbare werk is tijdens de werkzaamheden verzekerd.